Bestuivingslijst Pruimenboom

Pruimensoort en Eigenschappen

Advies voor bestuiving (betere productie):

Eventuele overige bestuivers:

Anna Späth:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: September

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Bleue de Belgique

Czar

Monsieur Hatif

Opal

Reine claude dOullins

Reine Victoria

Hauszwetsche

Reine claude Verte

Dubbele boerenwitte

Betuwse Kwets:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: September

Smaak: Zoet

Consumptie, moespruim

 

Anna Späth

Hauszwetsche

Monsieur hatif

Reine Claude dOullins

Reine Claude Verte

Reine Victoria

Italiaanse kwets

 

Bleue de Belgiqeu:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Czar

Hauszwetsche

Monsieur Hatif

Opal

Reine Victoria

Reine Claude dOullins

Czar:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Juli

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Monsieur hatif

Anna Späth

Hauszwetsche

Reine Claude Verte

Dubbele Boerenwitte

Dubbele Boerenwitte:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Czar

Hauszwetsche

Monsieur Hatif

Reine claude Verte

 

Hauszwetsche:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: September

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Betuwse Kwets

 

Czar

Monsieur Hatif

Reine Claude Verte

Dubbele Boerenwitte

Italiaanse Kwets:

 

Niet  Zelfbestuivend

Pluktijd: September

Smaak: Zoet

Consumptie/Moespruim

 

Anna Späth

Hauszwetsche

Monsieur Hatif

Reine Claude dOullins

Reine Victoria

 

Betuwse Kwets

Monsieur Hatif:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Czar

Opal

Reine claude dOullins

Reine Victoria

 

Hauszwetsche

Reine claude verte

Dubbele Boerenwitte

Opal:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Juli

Smaak: Zoet

Consumptie/Moespruim

 

Anna Späth

Bleue de Belgique

Czar

Reine Victoria

Reine claude dOullins

Reine Claude dOullins:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptie/ Moespruim

 

Reine Victoria

Bleue de Belgique

Opal

Reine Claude Verte:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptie/ Moespruim

 

Anna Späth

Hauszwetsche

Monsieur Hatif

Opal

Reine claude dOullins

Reine Victoria

Czar

Dubbele Boerenwitte

Reine Victoria:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Czar

Monsieur Hatif

Opal

 

Betuwse kwets

Italiaanse kwets

“Ik ben opgegroeid tussen de bomen, de passie zit diepgeworteld en dat wil ik graag delen”.

call us icon

Neem contact op: 0344 22 81 00

call us icon

Neem contact op: 0344 22 81 00