Bestuivingslijst-Pruimenboom

Pruimensoort en Eigenschappen

Advies voor bestuiving (betere productie):

Eventuele overige bestuivers:

Anna Späth:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: September

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Bleue de Belgique

Czar

Monsieur Hatif

Opal

Reine claude dOullins

Reine Victoria

Hauszwetsche

Reine claude Verte

Dubbele boerenwitte

Betuwse Kwets:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: September

Smaak: Zoet

Consumptie, moespruim

 

Anna Späth

Hauszwetsche

Monsieur hatif

Reine Claude dOullins

Reine Claude Verte

Reine Victoria

Italiaanse kwets

 

Bleue de Belgiqeu:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Czar

Hauszwetsche

Monsieur Hatif

Opal

Reine Victoria

Reine Claude dOullins

Czar:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Juli

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Monsieur hatif

Anna Späth

Hauszwetsche

Reine Claude Verte

Dubbele Boerenwitte

Dubbele Boerenwitte:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Czar

Hauszwetsche

Monsieur Hatif

Reine claude Verte

 

Hauszwetsche:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: September

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Betuwse Kwets

 

Czar

Monsieur Hatif

Reine Claude Verte

Dubbele Boerenwitte

Italiaanse Kwets:

 

Niet  Zelfbestuivend

Pluktijd: September

Smaak: Zoet

Consumptie/Moespruim

 

Anna Späth

Hauszwetsche

Monsieur Hatif

Reine Claude dOullins

Reine Victoria

 

Betuwse Kwets

Monsieur Hatif:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Czar

Opal

Reine claude dOullins

Reine Victoria

 

Hauszwetsche

Reine claude verte

Dubbele Boerenwitte

Opal:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Juli

Smaak: Zoet

Consumptie/Moespruim

 

Anna Späth

Bleue de Belgique

Czar

Reine Victoria

Reine claude dOullins

Reine Claude dOullins:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptie/ Moespruim

 

Reine Victoria

Bleue de Belgique

Opal

Reine Claude Verte:

 

Niet zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptie/ Moespruim

 

Anna Späth

Hauszwetsche

Monsieur Hatif

Opal

Reine claude dOullins

Reine Victoria

Czar

Dubbele Boerenwitte

Reine Victoria:

 

Zelfbestuivend

Pluktijd: Augustus

Smaak: Zoet

Consumptiepruim

 

Anna Späth

Czar

Monsieur Hatif

Opal

 

Betuwse kwets

Italiaanse kwets